Болашақ математика пәнінің мұғалімі дидактиканы, тәрбие теориясын, педагогикалық психологияны жетік меңгеруімен қатар, мектеп математика курсының оқу материалдарын терең білуі және олардың теориялық негіздемелерін игеруі қажет. Төменде осы талаптарды қанағаттандыратындай ЖОО-да базалық  «Математиканы оқыту әдістемесі»  пәнінің оқу - әдістемелік кешенін 6В01501- «Математика» мамандығының білімгерлеріне және жас мамандарға көмекші құрал ретінде ұсынамыз.