author
Бұл пән демократиялық құқықтық мемлекеттің қажеттіліктеріне, сондай-ақ қылмыстық құқық пен оны қолдану практикасына сәйкес дамып келе жатқан арнайы бөлімнің қылмыстық құқық ғылымының теориялық ережелерін зерттеуді қамтиды. Сондықтан олардың мазмұны толығымен қолданыстағы қылмыстық заңнаманың тұжырымдамалық мазмұнына және тұтастай құқықтық саясаттың маңызды элементі болып табылатын мемлекет тарапынан жүзеге асырылатын қылмыстық саясатқа негізделген.