Бұл оқу пәні демократиялық мемлекеттің қажеттіліктеріне сәйкес, сонымен қатар қылмыстық құқық пен оның қолданылуына сәйкес дамып келе жатқан қылмыстық құқық ғылымының теориялық ережелерін зерттеуді қамтиды. Сондықтан олардың мазмұны толығымен қолданыстағы қылмыстық заңнаманың тұжырымдамалық мазмұнына және тұтастай құқықтық саясаттың маңызды элементі болып табылатын мемлекет тарапынан жүзеге асырылатын қылмыстық саясатқа негізделген.