Қазақстан Республикасының қылмыстық-процессуалдық заңының барысы қылмыстарды тез және толық ашу жолдарын, оларды жасаған адамдардың қылмыстық жауапкершілікке тартылуын және әділ сот талқылауын және қылмыстық құқықты дұрыс қолдануды зерттейді. Сонымен қатар, курста теория мен тәжірибе қатынасы сияқты тұжырымдама бар.